Slider

Hướng dẫn cách chơi

shutterstock_629567399_V2_1

BÀI CÀO

Baccarat là trò chơi bài phổ biến bao gồm hai tay bài, NHÀ CÁI (BANKER)/NHÀ CON (PLAYER). Tay bài thắng sẽ là tay có tổng điểm gần 9 nhất. Trong trò chơi Baccarat, các lá Át (Aces) có giá trị một và các lá mười/lá bài hình có giá trị bằng 0.

CÁCH CHƠI

Trong Baccarat, bạn có thể đặt cược tại ô Nhà Con hoặc Nhà Cái và/hoặc đặt thêm cược vào ô Hòa (Tie), Đôi của Nhà Con/Nhà Cái hoặc Số 6 May Mắn (Lucky 6). Khi tất cả các cược đã được đặt, bốn lá bài sẽ được rút lần lượt, chia cho Nhà Con/Nhà Cái. Đầu tiên, mỗi tay bài sẽ được chia hai lá bài và tùy thuộc vào tổng số điểm của các lá bài này, bài có thể được rút thêm theo bảng hiển thị tại bàn chơi.

Nếu một trong hai tay bài có một Đôi (là các lá bài có cùng giá trị/các lá có hình giống nhau) sau khi chia xong các lá bài đầu tiên, các cược Đôi sẽ thắng. Có thể rút thêm bài tùy thuộc vào tổng số điểm các lá bài đầu tiên được chia. Số lượng bài tối đa mỗi tay bài có thể rút là ba lá bài. Tay bài thắng sẽ là tay bài có tổng điểm gần 9 nhất.

Nếu tổng điểm của các lá bài giống nhau khi tất cả các lá bài đã được rút, kết quả sẽ là Hòa (Tie) và cược Hòa (Tie) sẽ thắng và tất cả các cược còn lại sẽ không thắng cũng không thua.

• Cược “Hòa” (Tie) sẽ thắng khi tổng điểm của các lá bài Nhà Con và Nhà Cái bằng nhau.

• Cược “Đôi của Nhà Con” sẽ thắng nếu hai lá bài đầu tiên được chia cho Nhà Con tạo thành một Đôi.

•  Cược “Đôi của Nhà Cái” sẽ thắng nếu hai lá bài đầu tiên được chia cho Nhà Cái tạo thành một Đôi.

• Cược “Số 6 May Mắn” sẽ thắng nếu Nhà Cái có tổng điểm của hai lá bài là 6.

• Cược “Số 6 May Mắn” sẽ thắng nếu Nhà Cái có tổng điểm của ba lá bài là 6.

Khi hai lá bài đầu tiên được chia cho Nhà Con hoặc Nhà Cái có tổng là 8 hoặc 9, điều này được gọi là “Tự nhiên”. Tay bài cao nhất sẽ được tuyên bố là thắng hoặc Hòa nếu cả hai tay có tổng điểm bằng nhau.

TỶ LỆ TRẢ THƯỞNG

Tay bài thắng Tỷ lệ
Nhà Cái
1 : 1 – 5% hoa hồng
Nhà Con
1 : 1
Hòa
8 : 1
Đôi
11 : 1
Số 6 may mắn (2 lá bài)
12 : 1
Số 6 may mắn (3 lá bài)
20 : 1

Quy tắc rút lá bài thứ ba cho Nhà Con

Tổng điểm của hai lá bài đầu tiên của Nhà Con Tay bài của Nhà Con
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Rút lá thứ ba
6 - 7
Dừng bài
8 - 9
Tự nhiên - Không rút thêm

Khi hai lá bài đầu tiên của Nhà Con có tổng điểm là 6 hoặc 7 và hai lá bài đầu tiên của Nhà Cái có tổng điểm là 0, 1, 2, 3, 4 hoặc 5, Nhà Cái sẽ rút tiếp lá bài thứ ba.

Khi hai lá bài đầu tiên của Nhà Con có tổng điểm là 6 hoặc 7 và hai lá bài đầu tiên của Nhà Cái cũng có tổng điểm là 6 hoặc 7, không rút thêm bài và tổng điểm cao nhất sẽ chiến thắng hoặc hòa nếu tổng điểm giống nhau.

Quy tắc rút lá bài thứ ba cho Nhà cái:

Tổng điểm của hai lá bài đầu tiên của Nhà Cái Rút nếu lá bài thứ ba của Nhà Con là: Nhà Cái dừng bài nếu lá bài thứ ba của Nhà Con là:
0 – 1 – 2
Một lá bài bất kỳ
-
3
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10
8
4
2 – 3 – 4 – 5– 6 –7
1 – 8 – 9 – 10
5
4– 5– 6 –7
1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 10
6
6–7
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10
7

Dừng bài

8 or 9
Tự nhiên - Không rút thêm

BÀI CÀO KHÔNG HOA HỒNG

Xin lưu ý rằng đối với Bài Cào Không Hoa Hồng, tất cả khoản cược thắng của Nhà Cái và Nhà Con được trả thưởng tỉ lệ 1:1, ngoại trừ khi tay bài Nhà Cái thắng với tổng điểm 6 thì số tiền trả thưởng sẽ là 50% khoản cược gốc ban đầu.

Các mức giới hạn đặt cược được hiển thị trên bàn.
 
Người chơi đang đứng có thể đặt cược.
 
Bạn phải ngồi vào bàn để xem bài.
 
Vui lòng liện hệ nhân viên trò chơi có thưởng của chúng tôi để biết thông tin chi tiết đầy đủ về các Quý tắc trò chơi có sẵn trong khu vực Casino